[smartslider3 slider=2]

Welkom in onze activiteiten webshop!

Kind & Co organiseert in verschillende gemeenten activiteiten voor kinderen. Dat kunnen naschoolse activiteiten in samenwerking met scholen zijn (NSA), maar er zijn ook buitenschoolse activiteiten (BSA), speciaal voor kinderen die op de buitenschoolse opvang (BSO) zitten en daarnaast kennen we activiteiten voor kinderen van 0-4 jaar.

Om de aanmelding en betaling te vereenvoudigen, kunt u gebruik maken van deze webshop met betalingsmogelijkheid via IDEAL. Wij willen erop wijzen dat er altijd sprake is van lokale activiteiten, die bedoeld zijn voor de kinderen van een bepaalde school, wijk of locatie.

Aanmelding

Om uw kind aan te melden, gaat u naar de pagina activiteiten. U kiest hier de gemeente waar u woont en eventueel de wijk of locatie die van toepassing is. Op deze pagina vindt u ook de nieuwsbrief terug. Als uw woonplaats afwijkt van de plaats van de locatie of school, kiest u de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.

Vervolgens klikt u op de activiteit  die u voor uw kind(eren) in gedachten heeft en plaatst deze in de ´winkelmand´. Na betaling ontvangt u een bericht dat de aanmelding is ontvangen en in behandeling is. Op een later moment krijgt u van Kind & Co bericht of uw kind geplaatst is. Wanneer dit niet het geval is, of wanneer de activiteit door te weinig aanmeldingen onverhoopt niet doorgaat, wordt het inschrijfgeld terug gestort.

ALLE kinderen, ook BSO kinderen, moeten via de webshop worden aangemeld. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Gaat uw kind op de cursusdag naar een BSO van Kind & Co, dan is er in veel gevallen sprake van een korting op het inschrijfgeld. Deze korting is in deze webshop verwerkt, u vindt hierover meer informatie bij de betreffende activiteit.